יום יום

מנחה: רחל קיני

ביצירותיי אני עוסקת בפיסול, ברישום ובציור מתוך כוונה ליצור חיבורים בין רגשות שונים במנעד נשי, יומיומי, אישי ופנימי.

בעבודה זו אני רושמת בעפרונות גרפיט, פחם ודיו בגדלים שונים מדי יום ביומו: אני נשענת על הסובב אותי, על חוויות קולקטיביות ואישיות, על תחושות ורגשות המלווים את שגרת יומי. בצורה יומנית זו אני מעניקה ביטוי מתמשך, עקבי ופורה למצבים נפשיים פנימיים וכן לממדים גופניים וגשמיים. מרבית ציוריי נשענים על חוויית הלידה, האימהות, ההנקה, הנישואין והקיום העצמי, תוך התמודדות עם תנודות הנפש ומורכבות בגידת הגוף.