התהוות

מנחה: רעיה ברוקנטל

נקודת המוצא לעבודות היא מרחב ביתי אשר מאופיין בצבעים, בצורות ובטקסטורות המופיעים בסביבה האישית והמוכרת שלי. בעבודותיי אני מבקשת לחקור תהליכי התמודדות והסתגלות של מצבים משפחתיים בעזרת מלאכת פירוק והרכבה של סביבות ביתיות. עבודה זו נובעת משינוי חיצוני שאירע לאחרונה בתא המשפחתי שלי, אשר גרם לשינוי עמוק ומשמעותי בתוכי.

עבודה זו מורכבת מריהוט ביתי ישן אשר שימש בעבר את משפחתי ונושא בחובו אסופה רחבה של זיכרונות. באמצעות פירוק הרהיטים אני מנסה להדהד אותם החוצה ולחלץ מתוכם את הגרעין המאחד את בני הבית. בעבודתי אני בוחנת את המתח בין הרצון שלי להיאחז ברגעי העבר ולהנציחם ובין הרצון ליצור מציאות של בנייה והתחדשות באמצעות תיעול של בסיס משפחתי זה.