רווקות (שם זמני)

מנחה: נופר דסקל

בפרויקט הגמר שלי בחרתי לעסוק בנושא הרווקות מנקודת מבטי האישית, בדרך המציגה את התחושות בתקופה הזו, ומאפשרת להתחבר אליהן, וכן לעורר אמפתיה. הפרויקט שם במרכז את המילים שלי. מילים שאספתי במהלך הדרך, ומשמשות אותי עדיין. מילים שנותנות לי מקום בעולם. המילים האלו מתארות את הרגעים ואת התחושות שלי לפני, אחרי, ותוך כדי הניסיונות למצוא את האיש שלי. במהלך הזמן הבנתי שיש להן יכולת לתת מקום גם לאחרות, והחלטתי להניח אותן ככה, כי הרווקות יש בה מן התלישות בכל מקרה, ואני רוצה ליצור מרחב שיש בו את האפשרות להיות בודדה אבל ביחד.

ספר הפרוייקט

נגה באומס ספר פרויקט – רווקות (שם זמני)