מטחב לפני השטח

מנחה: רעיה ברוקנטל

ההכשרה שלי היא אדריכלות נוף ואמנות רב־תחומית, ואני עוסקת בתכנון נוף, ציור, פיסול וצילום. מקורות ההשראה העיקריים שלי נובעים מעולם הצומח והנוף הארצישראלי, תוך בחינת האורגני והגולמי מול המתועש והמלאכותי.

עבודה זו עוסקת בטבע ובתכונותיו הסובבות סביב אקראיות, דינאמיות וכוח מתפרץ, אל מול שאיפתו התמידית של האדם להשליט סדר ולארגן את המרחב שלו לפי רצונותיו וצרכיו. ההליכה בין מרחבים טופוגרפיים חשופים כמעט (הנראים כמודלי תכנון) שעליהם מתפשטים איי טחב, רגע לפני שיד האדם הטביעה בהם את חותמה, עוד בטרם נעשתה בהם כל התערבות חיצונית, מעלה שאלות רבות בדבר הפעולה היזומה, המכוונת, אל מול הזרימה הטבעית חסרת הרסן והכללים הטמונה במהותו של הטבע. מרחבים טופוגרפיים תלת־ממדיים אלו של נוף דמיוני מהונדס יוצרים תנועתיות נופית מוקפדת, בעוד הצמחייה המשתרעת עליהם מבטאת את אורגניות הטבע. ניגודים אלו מקיימים בעבודה מערכת יחסים הרמונית מחד, ומערכת מורכבת אשר כל אחד ממרכיביה מאיים לשלול את קיומו של האחר מאידך.