תודות

אוצרות: הדסה כהן
ראש המחלקה לתקשורת חזותית: אריאלה אלקיים
ראש המחלקה לאמנות: יעל סרלין
מ"מ ראש המחלקה לאמנות: לביאה כהן
הפקת התערוכה: יהודית-אובדל מנגיסטו ומאור צדרבוים
תליית התערוכה וצוות טכני: דני נחום, אהרן צבי, אורה דוד, דימיטרי שיינברג.
עריכה לשונית: ברית נחמני
עיצוב אתר: לביא פרצ'יק
עיצוב ומיתוג: נאוה גיאת
צילום דימויים אמנות: דורון עובד
מנחות אמנות:
ארד יאירי נעה, ברוקנטל רעיה, סרלין יעל, עובד דורון, עציון שולמית, קיני רחל, קובו מיטל, שיפוני תמר.

מנחים תקשורת חזותית:
אנג'ל עדי, אשל מאיר, בועז נחמיה, ד"ר גרוסמן אפרת, דקסל נופר, הרב וידר יהושע, וינטר עופר, מזרחי שילת, פרידמן דויד, רוז נדיה עדינה, לביא פרצ׳יק.

ראש הפקולטה לאמנויות ולעיצוב: ד"ר אפרת גרוסמן
סמנכ"ל: מיכאל לייבנר
רב המכללה: הרב מנחם מקובר