טקסט אוצרת הדסה כהן

קל וחומר | תערוכת בוגרות תשפ״ב

תקשורת חזותית ואמנות

קַל וָחוֹמֶר (ק"ו) היא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן לשם פרשנות והסקת הלכות. היא כלולה בשבע המידות של הלל הזקן ובשלוש עשרה המידות של רבי ישמעאל, והיא צורת לימוד נפוצה אצל חז"ל. מדובר במידה שבאמצעותה מסיקים מהמקרה הקל אל המקרה החמור. כלומר, דין הקל יחול, על אחת כמה וכמה, על המקרה החמור יותר. מידה זו נחשבת מידה הגיונית הנצרכת רבות על ידי חכמים והיא אחת מן המידות שכל אחד רשאי להשתמש בה מבלי להישען על המסורת. 

מעבר למשמעות ההלכתית והספרותית של מידה זו, ״קל וחומר״ היא נקודת שיא המציינת ארבע שנות לימוד עשירות ומורכבות, רגע מכריע בה כל סטודנטית ממירה מצב צבירה אחד במשנהו: מרעיון לביצוע, מהלכה למעשה, מפוטנציאל למימוש. על אף ששנות לימוד אלו כללו גם הסתגרות וריחוק חברתי, הסטודנטיות לא חסכו במבט מפוקח ורגיש כלפי הסובב אותן מתוך שאיפה לגעת בשורש המציאות. תערוכה זו פורשת יריעה רחבת ידיים של נושאים מגוונים ואקטואלים ביניהם המרחב הביתי, רווקות מאוחרת, הורות צעירה ותרבות הצריכה. כל פרויקט מנקז לתוכו תהליך התפתחות אישי השוזר רוח וחומר, רעיון וצורה, ובכך יוצר דיאלוג ייחודי בין עולמות פנימיים למורכבות החוץ.

תערוכת הבוגרות של המחלקות תקשורת חזותית ואמנות במכללת אמונה מרכזת כ-40 פרויקטים המציגים מגוון טכניקות כגון ציור, פיסול, איור, וידאו, מיצב ועוד. התערוכה משרטטת שני מסלולים ברחבי המכללה – מסלול אחד לכל מחלקה, כאשר גלרית הוילה וסדנאות ההדפס משמשות כאזור משותף המשלב בין שתי המחלקות.