אימהות: חיבור וניתוק

מנחה: נדיה עדינה רוז

מתוך סערה גדולה, גופנית ורגשית, אנחנו באים לעולם, ומצטרפים לעולם החיים. מה היא מכילה? על מי היא משפיעה? מה אנחנו מביאים איתנו לעולם הזה? 

כשנולד תינוק, נולדת גם אמא. מתרחש פיצול של שניים, שהיו מחוברים, לשניים נפרדים, מנותקים, שמגששים את דרכם זה אל זה. התנועה בין ניתוק לחיבור היא לא רק גופנית, היא גם נפשית. היא לא רק של האמא ביחס לתינוק, אלא גם ביחס לעצמה ולסביבה. המציאות החדשה שנולדת היא מטלטלת ומשנה חיים. היא קיצונית: שמחה עצומה, מול דיכאון, טיפול אינסופי בתינוק, מול רצון לברוח ולהיות לבד, הלב מתמלא, אך באה גם תחושת ריקנות. נולדת אמא חדשה, ואיתה מפסיקה מלהתקיים האישה שקדמה לה.

תשעת הסרטונים – כנגד תשעת חודשי ההריון. הסרטונים מוצגים על פי הכרונולוגיה של האימהות. הם עוסקים במתח שבין חיבור לניתוק, החל משלב ההריון, דרך הלידה ועד האימהות. ההנפשות כולן מעגליות, כסימן לגלגל החיים, ולמחזוריות. 

ספר הפרוייקט

שירי ירד – ספר פרויקט