שמגלה - תחיית השפה האמהרית

מנחה: קרן טייב

שמי רחל קסא בת 24. נולדתי באתיופיה ובגיל שבעה חודשים עליתי עם משפחתי לארץ ישראל. הנושא המרכזי בפרויקט שלי הוא השפה האמהרית כגורם ליצירת קשר עם הדור הבוגר בעדה האתיופית. למרות העובדה שגדלתי בארץ מגיל ינקות זכיתי להכיר וללמוד את השפה האמהרית שהייתה מדוברת בביתי. לימים גילית שידיעת השפה הקנתה לי יתרון ואפשרות לקשר קרוב עם סבא וסבתא שלי ועם קרובי משפחה נוספים. משמעות שפה היא תקשורת והפרויקט שלי נועד לבנות גשר בין זקני העדה לצעירים ילידי הארץ.

הפרויקט כולל ספרון מילוני קצר ובסיסי. לצד זה משחק קלפים, שמזמן אפשרות למשחק בין דורי. הדמויות בספרון מאפיינות את הדור המבוגר בלבוש המסורתי והדור הצעיר בלבוש מודרני. בנוסף לשפה המילולית רציתי לתת מקום לשפה החזותית המרהיבה. הדגמים המופיעים במשחק, בספר ועל הקיר משלבים את הצבעוניות המאפיינת את התרבות האתיופית עם צורות גיאומטריות המופיעות לרוב על רקמות בשמלות אתיופיות מסורתיות.

ספר הפרוייקט

רחל קסא – ספר פרויקט