פתחי לי אחותי

מנחה: נדיה עדינה רוז

מגילת שיר השירים היא מגילה שמצד אחד כולה חול ומצד שני כולה קודש. היא מבטאת את האהבה העמוקה ביותר והטהורה ביותר שקיימת בין איש לאשתו ואת הקשר והגעגוע החזקים שקיימים בין עם ישראל לאלוקיו.

כשאני קוראת את שיר השירים אני נזכרת לאורכו בשירים שונים מהמוזיקה הישראלית שמצטטים או מתכתבים בשיריהם עם פסוקים שונים מתוך המגילה. יש שירים שמתייחסים לפן הארצי של המגילה, יש שירים שמתייחסים לפן הרוחני שלה ויש שירים שמביעים באמצעותה רעיון או מחאה.

בפרויקט יצרתי ספר שירים שמאגד בתוכו מקבץ נרחב של אותם שירים בהקבלה לפסוקים מהמגילה שאותם הם מצוטטים. מטרת הפרויקט היא להציף במודעות של הקוראים את מגוון השירים הרחב ואת הפרשנויות השונות והרבות שאותם שירים נותנים למגילה ושהמגילה נותנת לשירים. היכן נכנס החול והיכן נכנס הקודש, האם קודש יכול להפוך לחול והאם חול יכול להפוך לקודש. האם קודש וחול יכולים להיפגש ולהתחבר או שהם מרחיקים אחד את השני.

השירים כולם והביצועים שייכים לבעליהם ואילו זכויות היוצרים שלי חלות על העיצוב בלבד.

ספר הפרוייקט

לירז שנקולבסקי