studish

מנחה: קולט זיו

הרעיון לאפליקציה הגיע מהרצון לבנות פלטפורמה ללמידה וירטואלית עבור סטודנטים, דבר לו יש צורך תמידי שרק התחדד עם תקופת הקורונה. 

האפליקציה אינה מהווה תחליף עבור הלמידה הפרונטלית אך נותנת כלים המשפרים את חווית הלמידה ומסייעים לסטודנט במהלך הלימודים האקדמאים.

שני העקרונות המנחים באפליקציה היו ניתנת דגש הן על הצד הלימודי והן על הצד החברתי, כך שבמקביל לפעולות כגון חיפוש חומרים, העלאתם, מיונם ועוד ישנה האופציה לתקשורת בין סטודנטים, יחידים או קבוצות, דבר המאפשר שיתופי פעולה בין סטודנטים, חילופי מידע ואופן כללי מוסיף לחוויית הלמידה.

ספר הפרוייקט

אמונה אטיאס