׳תבלינים׳ - גופן קליגרפי מזרחי המיועד לכותרות וטקסטים קצרים

מנחה: נחמיה בועז

הגופן מאופיין באלמנטים הלקוחים מן הכתב הערבי, ויחד עם זאת שומר על צורת האותיות העבריות ובכך הקריאות אינה נפגעת וניתן להשתמש בגופן גם לטקסטים קצרים ולא רק לכותרות מצועצעות. חקרתי כתבי יד עבריים מארצות ערב אשר הושפעו מן הכתב הערבי, חיפשתי אלמנטים ומאפיינים ייחודיים ויצרתי מהם שפה אחידה. שם הגופן ׳תבלינים׳ נקרא כך משום שהתבלינים שאנו מכירים מגיעים מן המזרח, ומהווים חלק מן התרבות המזרחית. ייעודו הראשוני של הגופן היה למיתוג חנות התבלינים של משפחתי – רציתי ליצור אותיות שישדרו את השורשים המזרחיים והאותנטיות של העסק. חנות התבלינים היוותה השראה לאופי הגופן. בנוסף, מטרת הגופן לשמש כ׳תבלין׳ לעיצוב, תוספת שתשדרג אותו אך לא תהיה העיקר.

ספר הפרוייקט

אורטל יהודה